Vandværket besidder en generator som kan drives af en traktor i tilfælde af strømsvigt - udfald på elnettet.