Vandanalyse af vandet fra Skovsgårde Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Se analyseresultater her.